Chocolate Blended

133 lượt xem

Giá:55.000 VNĐ

Chocolate Blended

Giá:55.000 VNĐ

Miễn phí giao hàng:
* 0 ->2.0 Km đơn hàng > 100.000 đ
* 2.1->4.0 Km đơn hàng > 150.000 đ
* 4.1->6.0 Km đơn hàng > 200.000 đ
* 6.1->7.0 Km đơn hàng > 250.000 đ

* Chúng tôi chỉ giao hàng <7km, vì lý do chất lượng sản phẩm. Cám ơn bạn đã mua hàng của chúng tôi.

Danh mục: